• default color
  • blue color
  • orange color
  • green color
CPanel
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Trang chủ Trao đổi Chữ và Nghĩa Tào khang chẳng phải… tao khang

Tào khang chẳng phải… tao khang

Email In
Thật ngạc nhiên là trong một chương trình thi kiến thức phổ thông mà người ta lại để một sai sót sơ đẳng như vậy, ngạc nhiên hơn nữa là trong Ban cố vấn của chương trình có cả các giáo sư văn học mà sao cũng không phát hiện ra lỗi này.

Xin thưa: nghĩa vợ chồng thì chữ Hán là “tao khang”, tao là hèm (bã) rượu, khang là cám gạo, những thứ xoàng xĩnh mà người ngheo khó phải dùng làm thức ăn, nghĩa bóng dùng để chỉ tình nghĩa vợ chồng từ lúc còn hàn vi không nỡ bỏ nhau (Xin xem các mục từ “tao khang” trong Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học, hoặc Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh).

Ca dao Việt Nam có câu: "Đôi ta là nghĩa tao khang, xuống khe bắt ốc, lên ngàn hái rau."

Người đặt lời cho bài ca vọng cổ có thể nhầm lẫn, hoặc người soạn câu hỏi sử dụng tài liệu in ấn không chuẩn đã gây ra sai sót trên, nhưng những người làm chương trình thi kiến thức dạy trong trường phổ thông thì không thể lại để sai như thế.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tra cứu Quikizi
Tin mới nhận